Spoznajte Juraja

1985

Narodený v Malackách

Syn rodičov Anny a Jozefa. Pochádza z troch súrodencov.

1985

Narodený v Malackách

Syn rodičov Anny a Jozefa. Pochádza z troch súrodencov.

1985

Narodený v Malackách

Syn rodičov Anny a Jozefa. Pochádza z troch súrodencov.

1991

Základné štúdium

Svoje žiacke roky strávil v Základnej škole Dr. J. Dérera, kde aj založil triedny časopis.

1991

Základné štúdium

Svoje žiacke roky strávil v Základnej škole Dr. J. Dérera, kde aj založil triedny časopis.

1991

Základné štúdium

Svoje žiacke roky strávil v Základnej škole Dr. J. Dérera, kde aj založil triedny časopis.

2000

Mladosť v skautingu

Stal sa radcom družiny a roky v skautingu zužitkoval na zloženie vodcovských skúšok.

2000

Mladosť v skautingu

Stal sa radcom družiny a roky v skautingu zužitkoval na zloženie vodcovských skúšok.

2000

Mladosť v skautingu

Stal sa radcom družiny a roky v skautingu zužitkoval na zloženie vodcovských skúšok.

2004

Skončené stredoškolské štúdium

Počas štúdia na Gymnáziu v Malackách viedol školský časopis.

2004

Skončené stredoškolské štúdium

Počas štúdia na Gymnáziu v Malackách viedol školský časopis.

2004

Skončené stredoškolské štúdium

Počas štúdia na Gymnáziu v Malackách viedol školský časopis.

2006

Zvolený za poslanca zastupiteľstva

Mandát vykonával dve funkčné obdobia a svoje poznatky využil ako predseda mestskej finančno-právnej komisie.

2006

Zvolený za poslanca zastupiteľstva

Mandát vykonával dve funkčné obdobia a svoje poznatky využil ako predseda mestskej finančno-právnej komisie.

2006

Zvolený za poslanca zastupiteľstva

Mandát vykonával dve funkčné obdobia a svoje poznatky využil ako predseda mestskej finančno-právnej komisie.

2010

Vysokoškolské štúdiá

Popri právnickom vzdelaní na Trnavskej univerzite absolvoval aj ekonomické štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity.

2010

Vysokoškolské štúdiá

Popri právnickom vzdelaní na Trnavskej univerzite absolvoval aj ekonomické štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity.

2010

Vysokoškolské štúdiá

Popri právnickom vzdelaní na Trnavskej univerzite absolvoval aj ekonomické štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity.

2013

Odborná prax

Počas svojej kariéry pracoval v oblasti advokácie, médií a legislatívy. Spolupracoval s Komorou daňových poradcov, Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska.

2013

Odborná prax

Počas svojej kariéry pracoval v oblasti advokácie, médií a legislatívy. Spolupracoval s Komorou daňových poradcov, Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska.

2013

Odborná prax

Počas svojej kariéry pracoval v oblasti advokácie, médií a legislatívy. Spolupracoval s Komorou daňových poradcov, Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska.

2014

Philosophiae doctor

Na Trnavskej univerzite ukončil aj svoje doktorandské štúdium. Počas svoje praxe prednášal a publikoval v odboroch komunálne a finančné právo.

2014

Philosophiae doctor

Na Trnavskej univerzite ukončil aj svoje doktorandské štúdium. Počas svoje praxe prednášal a publikoval v odboroch komunálne a finančné právo.

2014

Philosophiae doctor

Na Trnavskej univerzite ukončil aj svoje doktorandské štúdium. Počas svoje praxe prednášal a publikoval v odboroch komunálne a finančné právo.

2014

Zvolený za primátora Malaciek

Pred nástupom do funkcie pôsobil na Ministerstve financií SR, kde viedol oddelenie zaoberajúce sa daňovou politikou miest a obcí.

2014

Zvolený za primátora Malaciek

Pred nástupom do funkcie pôsobil na Ministerstve financií SR, kde viedol oddelenie zaoberajúce sa daňovou politikou miest a obcí.

2014

Zvolený za primátora Malaciek

Pred nástupom do funkcie pôsobil na Ministerstve financií SR, kde viedol oddelenie zaoberajúce sa daňovou politikou miest a obcí.

2018

Potvrdenie mandátu primátora

V komunálnych voľbách obhájil post primátora Malaciek so ziskom 5043 hlasov, čo bolo takmer 87 percent odovzdaných hlasov.

2018

Potvrdenie mandátu primátora

V komunálnych voľbách obhájil post primátora Malaciek so ziskom 5043 hlasov, čo bolo takmer 87 percent odovzdaných hlasov.

2018

Potvrdenie mandátu primátora

V komunálnych voľbách obhájil post primátora Malaciek so ziskom 5043 hlasov, čo bolo takmer 87 percent odovzdaných hlasov.